Vergoeding van zorgkosten

PGB via de Zorgverzekeraar:
Met een persoonsgebondenbudget (PGB) kunt u zelf uw zorg inkopen. Het aanvragen van een PGB zijn bij de zorgverzekeraar wordt wel steeds lastiger. Eerder kon een indicatie in 2016 nog voor 5 jaar worden afgegeven, maar voor 2017 en 2018 mag een indicatie niet langer afgegeven worden dan 2 jaar. Ook moeten er aan veel eisen worden voldaan, wilt u een PGB kunnen krijgen. Een PGB kan handig zijn, als u ongeplande zorg heeft, en-of mantelzorgers heeft die een partner, bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad zijn. Dit zijn informele zorgverlerners. Met een PGB kunnen er zowel formele (zorgaanbieder) als een infromele zorgverlener (mantelzorger) gefinanciert worden. Kijk goed in het PGB reglement op de website van de zorgverzekeraar waar u verzekert bent, naar de voorwaarden, waar u aan moet voldoen als budgethouder. Een aanvraag duurt lang voordat deze wordt beoordeeld, en met een PGB kan de zorg pas gestart worden, als de toezegging daarvoor afgegeven is door uw Zorgverzekeraar.

PGB WLZ via het Zorgkantoor:
Wanneer u of uw partner / familielid langdurige intensieve zorg nodig heeft, dan kunt u, of uw huisarts een WLZ-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), op hun website. Het CIZ besluit of u recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Onze organisatie kan alleen de WLZ leveren via een PGB, en niet via ZIN. U kunt dit aangeven op uw aanvraag, voor welke financiering u kiest. Voor de WLZ betaald u een eigen bijdrage, dit valt namelijk niet onder de kosten van de zorgverzekeraar, maar van het Zorgkantoor. Hier in de regio is dat Zorgkantoor Menzis. Wij helpen u graag bij uw aanvraag met het CIZ, en bij het invullen van het budgetplan. Een WLZ indicatie wordt altijd afgegeven voor onbepaalde tijd. De verzorging / verpleging, begeleiding individueel / begeleiding groep en huishoudelijke verzorging kunnen hieruit gefinanciert worden. Ook kunnen uw mantelzorgers hieruit betaald worden.

Niet-gecontracteerde zorg:
Niet-gecontracteerde zorg houd in dat wij als zorgaanbieder geen contract hebben met de zorgverzekeraars in Nederland. Normaliter zou een factuur die wij maken, en declareren bij de zorgverzekeraar, rechtstreeks aan ons uit betaald worden als wij een contract zouden hebben.

Met niet-gecontracteerde zorg is dit niet zo. Wij maken de factuur voor de geleverde zorg, deze wordt ingestuurd naar de zorgverzekeraar, en de zorgverzekeraar betaald dit bedrag meestal binnen 10 werkdagen uit de hun bekende rekening van de verzekerde.

De zorgverzekeraars hanteren anderen tarieven voor de persoonlijke en verpleegkundige zorg onderling, hierdoor hebben wij ook geen vast tarief, en hangt het af van wat voor een polis u heeft.

Bij een Naturapolis vergoed de zorgverzekeraar 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Wij passen het tarief daarop aan, waardoor u de 25% niet zelf hoeft te betalen. U ontvangt vaak een brief met het door ons gedaclareerde bedrag, en de vergoeding daarvan. Vaak staat hier ten onrechte op dat u de overige 25% zelf moet betalen, maar dit is niet juist. Ook staan er bij veel verzekeraars op de website dat u het geld eerst moet voorschieten, en dan pas indient bij de zorgverzekeraar, ook dit is niet het geval bij ons. U maakt het geld pas over, zodra u het geld van de zorgverzekeraar heeft ontvangen.

Bij een restitutiepolis vergoed de zorgverzekeraar 100% van het marktconforme tarief. Dit houd in dat de factuur volledig vergoed wordt.

Contactgegevens

Bezoekadres en postadres:
Anne-Wil Thuiszorg BV
Tatelaarweg 7b
6941 RB Didam
Telefoon: 0316-221012 (tijdens kantooruren)

Internet en email:
www.thuiszorgannewil.nl
info@thuiszorgannewil.nl
Facebook-pagina
Privacy statement

Accreditatie en certificering:
Anne-Wil Thuiszorg beschikt over onderstaande accreditaties:

Stel hier uw vraag

Heeft u een vraag? Maak gerust gebruik van onderstaand contactformulier: